May 10, 2017

ITs 10 största misstag

Waagstein Research har i över femton år mätt och analyserat stora nordiska företags och organisationers IT-verksamhet.

När vi mäter värdet av IT inom organisationer och företag så frågar vi deras chefer om hur nöjda de är med IT.

Fråge​underlaget ​har ​tagits fram och kontinuerligt ​utvecklats i samarbete med en stor grupp IT-chefer på stora nordiska företag och organisationer. Resultatet visar både hur nöjd affärsverksamheten är inom en rad olika områden och hur de olika områdena prioriteras.

De områden som uppvisar störst skillnad mellan nöjdhet och prioritet är de områden som bör ligga i topp på IT​-verksamhetens​ åtgärdslista.

Baserat på ​våra undersökningar av stora nordiska bolag och organisationer har vi satt samman en tio-i-topplista över ​deras viktigaste åtgärdsområden och ​dessutom tagit fram våra främsta  råd för att åtgärda problemen.

Mistake #10: IT function’s ability to produce cost-effective solutions.

Vi har sammanställt detta i en presentation som vi erbjuder till nordiska IT-organisationer.

Presentationen ger en bra inblick i hur utmaningarna ser ut för IT i stora nordiska bolag och organisationer och ​de förslag ​på åtgärder som ​i våra kund-case ​visat sig förbättra nöjdheten.

Presentationen tar cirka 30 minuter plus eventuell tid för frågor. Lämpliga tillfällen är t.ex. IT-ledningsgruppsmöten och kick-offer.

Pris

Priset för ett presentationstillfälle är SEK 10 000.

Waagstein Researchs policy är att våra kunder skall vara 100 % nöjda. I enlighet med detta har kunden rätt att utan vårt samtycke göra prisavdrag om vi inte uppfyller denna policy.

Våra priser är exklusive mervärdesskatt. Till detta kommer ersättning för eventuella resor, hotell- och traktamentskostnader.

Kontakta Staffan Johansson +46 (0)72 318 48 96 eller staffan@waagsteinresearch.com för mer information.